Storitve

Vgradnja protivlomnih in požarnih sistemov

Prodajamo in vgrajujemo protivlomne sisteme znamke DSC.

 

ALARMNE CENTRALE KANADSKEGA PROIZVAJALCA DSC

Alarmna centrala predstavlja glavno kontrolno enoto sistema. Njena funkcija je obdelava signalov, ki jih sprejema od senzorjev in tipkovnic, krmiljenje siren, prenos alarmnega signala. Alarmna centrala za svoje delovanje vedno potrebuje omrežno napajanje, transformator za prilagoditev napetosti in akumulator. Vsak alarmni sistem je neodvisen od mrežnega napajanja. V primeru izpada centrale celoten sistem deluje normalno.

Običajno je elektronika alarmne centrale skrita v kovinski omarici, kjer je mesto tudi za transformator in akumulator. V primeru novogradnje, je možno kovinsko omarico vgraditi tudi podometno in s tem še povečati stopnjo mehanske zaščite.

Alarmne centrale se razlikujejo po številu področij in številu particij. Področje alarmne centrale pomeni vhod, na katerega se veže senzor alarmnega sistema, particija pa je ločen sistem, tako da lahko posamezen del alarmnega sistema deluje povsem samostojno.

Danes imajo praktično vse alarmne centrale vgrajen komunikator, ki omogoča vezavo na telefonsko linijo. Kam bo alarmna centrala klicala v primeru alarma, je odvisno od nastavitev sistema. Centrala lahko pokliče nadzorni center in s pomočjo tonskega formata – največkrat Contact ID - v samo nekaj sekundah prenese številko objekta, s katerega prihaja alarm ter področje, ki je proženo. Na podlagi teh informacij intervencijska skupina določi natančno mesto in področje vloma. Alarmna centrala je lahko programirana tudi tako, da pokliče privatno telefonsko številko – mobilni telefon ali zemeljsko številko.

Za učinkovito kontrolo delovanja imajo alarmne centrale tudi spomin dogodkov, ki vse podatke zapisuje v eeprom centrale. Običajno centrale omogočajo shranjevanje zadnjih 128 ali 256 dogodkov, kar nam omogoča učinkovit nadzor dogajanja v preteklosti in možnost spreminjanja nastavitev parametrov za optimizacijo delovanja.

Iz samih specifikacij proizvajalcev je velikokrat težko razpoznati vse možnosti, ki jih alarmna centrala nudi. Točno sliko delovanja lahko ustvarimo šele po pregledu programskega zapisnika, ki nam pove kako je možno centralo prilagoditi našim zahtevam.

Nekaj specifičnih značilnosti DSC alarmnih central:

TLM –»telephone line monitoring«: nadzor prisotnosti telefonske linije. Vse DSC alarmne centrale neprestano spremljajo in kontrolirajo prisotnost telefonske linije. V primeru izpada sistem lahko sproži sireno ali uporabi drug alternativni način komunikacije – prenos signala preko GSM omrežja, proženja drugih oblik alarmiranja preko programabilnih izhodov.

RAZNOLIKOST GESEL – geslo omogoča vklop, izklop sistema in možnost dostopa do menijev nastavitev. Tudi najmanjša centrala v družini DSC ima kar 32 različnih gesel. Raznolikost gesel je pomembna v primeru, ko je v sistemu več uporabnikov, saj lahko vršimo kontrolo uporabnika – vsaka uporaba posameznega gesla se zapiše v spomin dogodkov. Nadzorni center točno razpozna, katero geslo je bilo uporabljeno in lahko sledimo uporabnikom – enostaven način kontrole pristopa. Geslo za programiranje sistema je ločeno od gesel uporabnikov in ne omogoča vklopa ali izklopa sistema.

SPOMIN DOGODKOV – izrednega pomena je čim večji spomin dogodkov, saj lahko iz dogajanja v preteklosti natančno definiramo morebitni problem ali uporabnike, ki so do sistema dostopali. Večje alarmne centrale imajo spomin za 1000 zadnjih dogodkov.

PARTICIJE – particija lahko deluje kot popolnoma samostojen sistem z ločenimi gesli, področji, avtomatskimi vklopi. V praksi to pomeni, da imamo v eni alarmni centrali več samostojnih sistemov. Največja alarmna centrala v skupini DSC lahko deluje kot 32 popolnoma ločenih sistemov.

FUNKCIJSKE TIPKE – nekatere funkcije alarmnega sistema (vklop, vklop v nočnem režimu, pregled spomina...) boste vsakodnevno uporabljali. DSC centrale omogočajo uporabo funkcijskih tipk, ki s preprostim pritiskom izvršijo programirano funkcijo.

NASTAVITEV ZVOKA TIPKOVNICE – akustična indikacija vstopa in izstopa je nastavljiva, tako z jakostjo kot vrsto zvoka.

AVTOMATSKI VKLOPI – da preprečimo možnost nevključenega sistema, imajo vse centrale možnost programiranja sistema za samodejni vklop vsak dan ob določeni uri.

ŠTIRI ALI ŠEST MESTNA GESLA – za preprečitev zlorabe gesla je možno izbirati gesla dolžine šestih znakov.

ESCORT MODUL – daljinski vklop sistema, pregled alarmov v spominu, proženje programabilnega izhoda, izklop sistema. Vse to je možno z uporabo ESCORT modula. Modul spremeni katerikoli tonski telefon v tipkovnico alarmnega sistema. Na dopustu, kjerkoli že ste, lahko preprosto preverite stanje sistema.

BREZŽIČNE RAZŠIRITVE –vsako DSC alarmno centralo je možno nadgraditi z modulom za sprejem brezžičnih signalov in enostavno izgradnjo sistema brez žic.

PC-LINK – z uporabo posebnega priključnega kabla, imenovanega PC-link, je možno sistem popolnoma programabilen z uporabo računalnika in programske opreme DLS-3.

 

SENZORJI

Senzor alarmnega sistema nam omogoča zaznavo spremembe, ki sproži alarm. Vsak senzor je vezan na alarmno centralo, ki v primeru prejetega signala senzorja ustrezno obdela podatek in sproži akcijo. Ločimo več vrst senzorjev, ki se razlikujejo glede na uporabljeno tehnologijo zaznavanja

a) Notranji infrardeči senzorji premika

So najbolj razširjen način za zaščito prostorov. Senzor uporablja infrardečo energijo. Signal, ki sproži alarm, je sprememba temperature znotraj žarka pokritja. Pri senzorjih je potrebno posebno pozornost posvetiti uporabljenemu infrardečemu elementu, neobčutljivosti senzorja na zunanje motnje (mobiteli, oddajniki, itd.) temperaturni kompenzaciji (sposobnost senzorja, da se prilagodi višanju temperature v prostoru in vseeno ohrani zaznavanje), možnosti prilagajanja polja pokritja z menjavo leč, digitalni obdelavi signala, ki zagotavlja stabilnost in zanesljivost delovanja, sabotažni zaščiti senzorja, ki preprečuje nepooblaščeno odpiranje. Infrardeči senzorji se razlikujejo glede na način vgradnje in polje zaznavanja. Polje pokritja senzorjev se razlikuje glede na uporabljeno lečo in vrsto IR elementa.

 

 

b) Notranji senzorji premika dvojne tehnologije

Velikokrat je pri zahtevnejših aplikacijah zahtevana večja zanesljivost delovanja. V tem primeru se uporabljajo senzorji dvojne tehnologije – en senzor združuje v sebi dva elementa – infrardečega in mikrovalovnega. Za proženje alarma v tem primeru potrebujemo signal z obeh senzorjev – infrardeči zazna spremembo temperature, mikrovalovni pa vstop objekta v polje varovanja. Velika prednost senzorjev dvojne tehnologije je tudi možnost uporabe »antimasking« tehnologije. Senzor sproži alarm v primeru prekrivanja senzorja, ne glede na to, ali je sistem vključen ali ne. Funkcija je primerna zlasti v javnih prostorih, nakupovalnih centrih, bankah, kjer je enostaven dostop do senzorjev.

 

 

c) Zunanji infrardeči senzorji premika

Pogoji delovanja infrardečega senzorja na odprtem prostoru so povsem drugačni, kot v primeru notranje vgradnje. Direktni vpliv sonca, vlage, živali in nizke temperature so dejavniki, ki jih ne smemo zanemariti. Kakovost izdelave je zato bistvenega pomena. Domet zunanjega senzorja je izredno težko omejiti, zato naj bo vedno usmerjen k objektu. Za učinkovito zaščito brez lažnih alarmov priporočamo uporabo funkcije proti živalim, kar pomeni, da senzor nima spodnjega področja zaznavanja. Velikokrat imajo senzorji vgrajeno foto celico, ki določa način delovanja v dnevnem ali nočnem režimu. Nekateri zunanji senzorji imajo integrirana dva elementa – za alarmni signal je potrebno proženje obeh senzorjev, kar nam zagotavlja večjo stabilnost delovanja. Danes lahko najdemo namenske zunanje senzorje za zaščito vstopa v objekt – serija BX proizvajalca Optex. Za alarmiranje zahteva dvojni senzor prekinitev obeh žarkov. Zunanji senzorji so ob pravilni postavitvi izredno učinkoviti, saj zaznavajo vlomilca pred vstopom v objekti in omogočajo učinkovito posredovanje.

 

 

d) Senzorji loma stekla

V primeru, da so v objektu večje steklene površine ali pri izložbah, priporočamo uporabo senzorja loma stekla. Senzor povzroči alarm ob zaznavi specifične frekvence loma stekla, ravno tako pa je občutljiv tudi na rezanje steklenih površin. Vgradnja senzorja ni potrebna na stekleno površino, ampak v prostor. Prednost omenjenega senzorja je ta, da je lahko aktiven tudi v nočnem režimu delovanja, alarmni signal pa je sprožen še pred vstopom v varovani objekt. Tipično maksimalno pokritje senzorjev loma stekla je prostor do velikosti 10*10m, senzor naj bo vedno usmerjen k možnemu izvoru - okna, izložbe itd.

 

 

e) Požarni senzorji

Vse alarmne centrale DSC omogočajo tudi priklop požarnih senzorjev, kar je velika prednost pri stanovanjskih vgradnjah. Področje centrale, na katerega so priključeni požarni senzorji je aktivno, ne glede na to, ali je sistem vključen ali izključen. Na centralo se lahko priključijo optični požarni senzorji serije Meridian, ki sprožijo alarm v primeru dima. Za učinkovito zaščito stanovanjske hiše priporočamo vgradnjo vsaj enega senzorja v vsako etažo.

 

 

f) Magnetni kontakti

Pred uporabo infrardečih senzorjev premika, ki lahko zaznajo premik v celotnem področju zaznave, so se za zaščito vrat in oken uporabljali magnetni kontakti. Ti uporabljajo za zaznavo magnetno polje, ki je v primeru odpiranja prekinjeno, kar sproži alarm. Prednost magnetnih kontaktov je cenovno ugodna rešitev ter enostaven način uporabe v nočnem režimu delovanja. Slabost je veliko število kablov za učinkovito zaščito.

 

 

g) Bariere

Za zahtevnejše aplikacije in postavitev dodatnih ovir vlomilcu se velikokrat uporabljajo bariere. Vsaka bariera je sestavljena iz sprejemnika in oddajnika. Prekinitev obeh infrardečih žarkov sproži alarm. Bariere lahko uporabljamo za notranje ali zunanje aplikacije. Njihova uporaba bistveno pripomore k zanesljivosti alarmnega sistema. Število barier je odvisno od tipa instalacije. Priporočamo vgradnje v steber, saj s tem povečamo polje pokritja.

 

 

TIPKOVNICE

Preko tipkovnice komunicirate z alarmnim sistemom. Za razliko od alarmne centrale, do katere ne potrebujete dostopa in je nikoli ne vidite, se s tipkovnico vsakodnevno srečujete. Potrebna je za vnos gesel za vklop, izklop, pregled stanja sistema, spomina dogodkov.

Tipkovnica je vgrajena v bližini vhoda v objekt – glede na zahteve in funkcionalno delovanje je lahko v sistemu več tipkovnic. Bistveno pri tipkovnici je njena preglednost, enostavnost uporabe, možnost uporabe funkcijskih tipk in nenazadnje izgled. Vedno so na voljo tipkovnice z diodami, ki na enostaven način prikazujejo stanje sistema. Za zahtevnejše uporabnike pa so na voljo tipkovnice z vgrajenimi LCD prikazovalniki.

Kontaktni podatki

Prostik, Računalniški inženiring, Simon Šipek,s.p.
Podgora 42, 2394 Kotlje, SLOVENIJA

Poslovna enota:
Trg 1, 2391 Prevalje, SLOVENIJA

info@prostik.si

(+ 386) 059 960 116
(+ 386) 031 574 193

http://www.prostik.si